Υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη συναλλαγή σας. Η Επανάληψη της συναλλαγής ίσως διορθώσει το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα συνεχιστεί παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με την τράπεζά σας και στη συνέχεια μαζί μας. Ευχαριστούμε.