Τηλ Επικοινωνίας:  6934314056

Φίλυρο Θεσσαλονίκης