Τηλ:  6934314056

Τηλ:  6972080635

mail:  corkela2020@gmail.com

Φίλυρο Θεσσαλονίκης