Η Ελλάδα και ο φελλός

Στην χώρα μας δεν υπάρχουν φυσικές συστάδες της φελλοφόρου δρυός αλλά υπάρχουν περιοχές με ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή του.

Κατάλληλες είναι παραθαλάσσιες, ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Τα οφέλη από την δημιουργία φυτειών με φελλοφόρο δρυ κρίνεται οικονομικά σκόπιμη γιατί θα διασφαλισθεί η παραγωγή ενός ακριβού προϊόντος και  θα μειωθεί η εισαγωγή φελλού από άλλες χώρες.

Η φελλοφόρος δρύς δοκιμάζεται πειραματικά από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης.